Mollisfossen

Mollisfossen er det største og mest besøkte turmålet i Reisa. Fossen er Nord-Norges høyeste og har et totalt vannfall på 269 meter, der de siste 140 meterne er i fritt fall. Den ligger i elva Mollesjohka, akkurat i det elva stuper ned i Reisadalen og før den renner ut i Reisaelva. Man kommer helt inntil fossen og kan føle bakken riste og kjenne vannsprøyt i ansiktet.

Mollisfossen ligger på østsiden av Reisaelva, mens stien (Nordkalottruta) går på vestsiden. De fleste som besøker Mollisfossen benytter seg derfor av elvebåt for å komme helt inntil. Ved elvebredden ved Mollis er det benker, bålplass og en gapahuk.

Hvordan komme seg hit?

Elvebåt fra Saraelv/Bilto.

Gå 19 km fra Saraelv/Ovi Raishiin, eller ca 40 km fra Reisavann.

 

Mollisfossen
Foto: Rune Benonisen
Bergmaleri ved Sieimma
Foto: Rune Benonisen

Bergmalerier ved Sieimma

Ved Sieimma, på nasjonalparkgrensen i nord, ble det i 2010 oppdaget flere tusen år gamle bergmalerier. Maleriene er én av tre kjente lokaliteter med bergkunst i Troms.

Figurene ble trolig malt på bergveggen i for nesten 4 000 år siden, i perioden tidlig metalltid (1 800 f.Kr. – Kristi fødsel). Malingen er antagelig laget av malt rød oker tilsatt et ukjent bindemiddel.

På berget er det malt ti figurer som minner om mennesker og dyr. Figurene gir oss et innblikk i fortidens forestillingsverden, til menneskenes tro og ritualer.

Maleriene er fredet etter lov om kulturminner. De er svært sårbare og må derfor ikke berøres.

Bergmaleriene ligger på østsiden av elva, mens stien (Nordkalottruta) går på vestsiden. Det ligger en robåt tilgjengelig ved Sieimma, slik at man kan ta seg over elva. Vurder egne evner før du ror over, om våren kan det være mye vann og sterk strøm.

Hvordan komme seg hit?

Elvebåt fra Saraelv/Bilto.

Gå 9 km fra Saraelv/Ovi Raishiin, og deretter ro over elva. Se her for turbeskrivelse.

Imofossen

Imofossen er den største fossen i hovedløpet til Reisaelva, og er ca 20 meter høyt. Ned i samme juvet stuper også Spanijohka, en mindre sideelv, med et fall på omtrent 40 meter. Sammen danner de to fossene et spektakulært syn. Man står over juvet og titter over 20 meter ned hvor de to fossene møtes.

Hvordan komme seg hit?

Elvebåt fra Saraelv/Bilto til Nedrefoss, og deretter gå 3 km til fossen.

Gå 32 km fra Saraelv/Ovi Raishiin eller 28 km fra Reisavann.

Imofossen
Foto: Asgeir Blixgård
Sarafossen
Foto: Kim Daniel Hansen

Sarafossen

Sarafossen ligger like ved Saraelv, like utenfor nasjonalparken. Den er kommunens nest høyeste fossefall på nesten 120 meter. Den ligger lett tilgjengelig langs Nordkalottruta mot Somas/Kilpisjärvi. Turen er kun én km, og tar omtrent 30 minutter én vei. Startsted er skiltet ved en liten parkering i en lomme langs veien.

Hvordan komme seg hit?

Gå ca én km fra parkering langs veien ca 500 meter nord for Saraelv. Se her for turbeskrivelse.

Ráisduottarháldi

Ráisduottarháldi er Nordreisa kommunes høyeste fjelltopp, på 1361 meter over havet. Ingen fjell lenger øst på Nordkalotten er høyere. Toppen ligger i Ráisduottarháldi landskapsvernområde, som ligger inntil Reisa nasjonalpark i vest. Fra toppen er det flott utsikt i alle retninger og man ser utover store deler av nasjonalparken.

Fra toppen er det omtrent to km til Finlands høyeste topp, Halti, på 1331 meter over havet.

Hvordan komme seg hit?

Gå 5 km fra Guolasjávri (Kåfjorddalen), innfallsport til Reisa i vest. Se her for turbeskrivelse.

På toppen av Ráisduottarháldi.
Foto: Rune Benonisen