Skredkurs i Kildalen

Praktisk og innholdsrik skredkursdag gjennomført av Nord-Troms turlag og Halti nasjonalparksenter.

Søndag 7. mars arrangerte Nord-Troms turlag i samarbeid med Halti nasjonalparksenter en praktisk skredkursdag for turledere i turlaget. Tema for dagen var snøskred og trygge veivalg i vinterfjellet. Kursholderne var Odd Rudberg fra Halti nasjonalparksenteret og Sunniva Kråbøl fra turlaget. Begge disse har mye erfaring, kurs og god kunnskap om dette tema.

skiløpere, snø, skispor, vintertur
Stopp på veien oppover til Kildalsdammen for å vurdere skredterrenget

 

Kurset skulle i utgangspunktet avholdes på Kvænangsfjellet, men på grunn av skredfare i området ble kursdagen flyttet til Kildalen isteden. Dagen ble lagt opp som en tur der gruppa gikk sammen, oppsøkte terrenget, snakket om ulike tema og gjennomførte praktiske øvelser underveis. Turen gikk fra veis ende i Kildalen, opp til dammen og videre over dammen for å grave snøprofiler.

Skiløpere fjell snø vinter sol
Gruppa på vei over Kildalsdammen

 

Det ble en innholdsrik dag for alle som deltok. En del fikk en oppfriskning fra tidligere kurs, mens for andre var det mye nytt. Det ble snakket om hvordan du skal lese og forstå skredvarselet, gjøre terrengvurderinger, hvordan gjenkjenne skredterreng: løsne- og utløpsområder, terrengfeller og faretegn. Det ble gravd snøprofiler, gjennomført stabilitets test, målt bratthet, gjort søk med elektronisk søkeutstyr (sender/mottaker) og søkestrenger.

søkestenger, folk, vinter, snø
Gjennomgang av oppgaven grave snøprofil

 

Vår anbefaling til de som ferdes på ski i fjellet og ønsker trygghet, er å delta på skredkurs slik at du kan lære deg å vurdere omgivelsene og bedømme skredfare. Mer informasjon om snøskred og varsling finner du på www.varsom.no. Her kan du få tak i skredkort eller du kan stikke innom Halti nasjonalparksenter å plukke opp kort der. Hos Nordreisa bibliotek er det mulig å låne skredsekk gratis med søker, søkestang og spade.

skredkurs, vinter, snø, personer, graving, søkestenger
Utgraving og gjennomgang av snøprofil

 

Vi ønsker alle en god og trygg tur til fjells!

Skredkort
Skredkort
Skredkurs gruppa på vei over Kildalsdammen for å grave snøprofil