Reisa nasjonalpark deltar i prosjektet Halti Interreg for å etablere et grenseoverskridende samarbeid.

Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde grenser begge mot Käsivarsi villmarksområde i Finland. Her ferdes folk både sommer og vinter for å oppleve storslagen natur.

Vi jobber for å sikre bærekraftig bruk av områdene, og forbedre informasjonen for alle brukere.

På vei opp mot Ráisduottarháldi.
Foto: Rune Benonisen

Om prosjektet

Fjellområdene rundt Halti, Finlands høyeste fjell, har store natur – og kulturverdier.

Kjerneområdet i Halti Interreg er de nordlige delene av Käsivarsi villmarksområde i Finland, og de nordlige delene av Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde i Norge. Området har funksjonelle tilknytninger til Kilpisjarvi, Kåfjord og Storslett.

Formålet med Halti Interreg er å etablere et grenseoverskridende samarbeidsorgan.  Offentlige myndigheter, lokalbefolkningen, reindriften og turistentreprenører tar del i  samarbeidet. Arbeidet er finansiert av EU. Det vil bli søkt om Europarc-sertifisering for samarbeidsområdet.

Hovedmålet med Halti Interreg er å arbeide for å fremme bærekraftig bruk av de ressursene som ligger i landskapet. Informasjon til besøkende forbedres ved Halti og Kilpisjärvi natursentre og på nett. Det utarbeides en felles besøksstrategi innenfor rammeverket til vedtatte forvaltningsplaner i verneområdene. Ingen nye verneområder vil bli etablert og prosjektet vil arbeide innenfor eksisterende forvaltningsplaner og infrastruktur.

Prosjektet implementeres mellom 01.03.2018 og 31.05.2020.

Tilsvarende samarbeid i Finland, Norge og Russland har vært suksessfulle i verneområder i Inari-Pasvik og Oulanka-Paanajärvi grenseoverskridende parker.

Prosjektleder og partnere

Halti Interreg ledes av Metsähallitus, Parks & Wildlife (Forststyrelsen, Naturtjänster) i samarbeid med:

  • Natural Resource Center (LUKE) i Finland
  • Reisa nasjonalparkstyre
  • Halti nasjonalparksenter
  • Kåfjord kommune
  • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet i Norge

Kontaktinformasjon

Pertti Itkonen, prosjektleder

tlf. +358 400 193647, e-post pertti.itkonen@metsa.fi

 

Rune Benonisen, nasjonalparkforvalter

tlf. +47 906 60 709, e-post fmtrrub@fylkesmannen.no

Relevante linker

Finlands nasjonalparker
HALTI Interreg

HALTI

 

Samisk tekst, info:

Halti Interreg_SE_raisduottarhaldi