Nyheter

Besøk fra Nordkapp videregående skole på Halti

  Tirsdag 10. mars var vi heldige og fikk besøk av VG1 Naturbruk fra Nordkapp videregående skole her på Halti. Til sammen 27 elever og lærere var innom her, og vi fikk et flott møte med dem og ga informasjon om Reisa.     Stikkord for besøket var Reisa nasjonalpark, fra opprettelsen i 1986 og […]

Norske og finske interesser møtets på Halti – Interreg samarbeidsprosjekt

Hensikten med møte var å dele informasjon om kultur, samfunn og næringsliv i området som grenser til Norge.  Fra norsk side holdt ordfører i Nordreisa kommune Hilde Nyvoll et innlegg sammen med varaordfører Karl-Gunnar Skjønsfjell. Sammen presenterte de Nordreisa kommune i tall og fakta.     Møte inngikk i prosjektet Halti Interreg som sikter på […]

Nyhetsbrev: Vinter

Nyhetsbrev #2 Februar 2020 I dette nummeret forteller vi om arrangementer og pågående arbeid. Is- og snøforhold på Reisaelva Haltiskolen Intervju med Elina Hutton om Kilpisjävris historie, næring og nye muligheter Skredkveld på Halti Samisk nasjonaldag på Halti

Mann på ski

Elina presenterer Kilpisjävri: Handel, forskning og turisme

Elina Hutton skriver sin doktorgrad om sosiale mediers påvirkning på naturbruk og jobber for Reisa nasjonalpark på prosjektet Halti Interreg. Jeg er interessert i naturforvaltning i møte med ny og økt bruk. 27. februar presenterer hun hjembygda Kilpisjävris historie, næringsliv og kultur for norske og finske gjester på Halti i Storslett. I dag har Kilpisjävri […]

Elina med hund

Lihkku beivviin!

Nordreisa kommune og Nord-Troms museum står bak arrangementet i anledning samisk nasjonaldag på Halti. Allerede mandag startet samisk uke på Halti, og Halti nasjonalparksenters formidlingsrom Kaisa viser samisk utstilling av elever på Moan skole.     Programmet på Halti starter kl. 17.00 i Halti kulturscene. Ordfører Hilde Nyvoll og Sametingsråd Hans Ole Eira taler, og […]

plakat

Formidling og sosiale medier – aktørene under Reisa nasjonalpark tar et steg videre

  Onsdag 22. januar gjennomførte og deltok aktører på Halti på et kurs i bruk av sosiale medier med vekt på Facebook, Instagram og Google. Vi lærte mye om hvilke verktøyene programmene tilbyr, blitt mer bevisste på hva vi kan og bør formidle, og hvordan vi kan gjøre dette bedre. Kursholderne Ronny og Martin fra […]

Folk på kurs

Reisa nasjonalpark med informasjon til Nord-Troms Turlag

Nord-Troms Turlag avholdte sitt årsmøte i lokalene til Halti nasjonalparksenter 21. januar i år. Reisa nasjonalparkstyre og Halti nasjonalparksenter fikk anledning til å informere om våre tiltak i Reisa nasjonalpark, ved Ovi Raishiin og på Halti. Til sammen har vi en rekke tiltak som har betydning for turlaget, deres medlemmer og brukere.   Vi nevner: […]

Kaisa formidlingsrom: Strømming av seminar om pukkellaks

På oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for Mat og miljø utredet risiko og vurdert tiltak mot økende tilkomst av pukkellaks i norske vassdrag. Vurderingen lanseres i Trondheim onsdag 15. januar kl. 10.00 og strømmes direkte. Halti nasjonalparksenter viser sendingen på storskjermen i Kaisa formidlingsrom for alle interesserte.

Åpen dag på Halti nasjonalparksenter

Fra 11.000-14.00 er det romjulsåpen dag på Halti. Nasjonalparksenteret stiller ut dyr og følebokser i Kaisa formidlingsrommet Prøv sansene dine i føleboksene og lær samiske navn på dyr og natur. På storskjermen viser vi filmer fra Reisadalen. Velkommen inn!

Reisa nasjonalpark nyhetsbrev 2019

Reisa nasjonalpark Nyhetsbrev 2019