Nyheter

Fuglekikking ved Reisautløpet naturreservat

  Reservatet ble opprettet i 1995 og dekker 6 km2, hvorav 5 km2 er brakkvannsområder. Formålet med fredningen er å ta vare på det rike fuglelivet samt viktige botaniske verdier. I 2011 ble området utpekt som ramsarområde, noe som innebærer at Reisautløpet naturreservat også har internasjonal verneverdi.     Den gode tilgangen på fisk tiltrekker […]

KESÄKONKURANSI – SOMMERKONKURRANSE

Bakgrunn Dersom man skal til Reisa nasjonalpark via Reisadalen i sommer, eller bare skal besøke Ovi Raishiin en varm sommerdag, vil man hele veien oppover dalen være omkranset av et rikelig antall kvenske stedsnavn (som ikke nødvendigvis er å finne på kartet). Tidligere var nemlig det kvenske språket et alminnelig talespråk i Reisadalen, og befolkningen […]

Ferie for alle på Ovi Raishiin

Troms Røde Kors arrangerte Ferie for alle i Reisadalen denne uken. Over 40 besøkende kom onsdag til Ovi Raishiin og fikk lære om Reisa nasjonalpark, se på fuglelivet og spikke.   Store og små samlet seg ved bålplassen kl. 10.00 for kaffe og prat. Vi var heldig med været og nøt opptil flere gode varmegrader […]

Vertskap og åpningstider på Halti og Ovi Raishiin

Turistinformasjon på Halti er i gang for sesongen. Agnete og Eilif er sommerens turistverter. De vil tilby informasjon og tips til tilreisende og lokale fra skranken på Halti. Her er det også mulig å leie badstua i Elveparken og Sieimmastua ved nasjonalparken. Åpningstider Halti: Tirsdag-Fredag: 10.00-15.00 Fra 6. juli – 3. august:  Mandag-Fredag: 09.00-16.30 Onsdag: […]

Villblomstens dag i Nordreisa

  På søndag 30. juni klokken 11.00 er det avgang fra snuplassen lengst nord i Nappenveien på Rovdas byggefelt. Turen er ganske bratt, men kort og vil foregå i et rolig tempo. Underveis vil vi stoppe for å se på blomster og ville planter. Villblomstens dag markeres over hele Skandinavia, og er en anledning til […]

Svar på undersøkelse – vinn fine premier

Elina Hutton er prosjektmedarbeider for Interreg prosjektet “Samarbeidsområde rundt Halti”. Ett av hennes ansvar i prosjektet er å lede arbeidet med besøks-kartlegging, det vil si kartlegging av hvordan disse områdene faktisk brukes av turister og friluftsfolk. Kartleggingen gjennomføres på samme måte og på samme tid også på finsk side av grensen, og følger en metode utviklet i Finland over de […]

Levende tradisjoner på Reisaelva

Reisabåtens historie Stakebåten fra Reisa er den første, opprinnelige båttypen som ble brukt for å ferdes langt opp i dalen langs elva. Båten gjorde det mulig å ta seg opp og ned dalføret med folk og last sommerstid, for både fiske, turisme og frakt av utmarksprodukter. Reisabåten er nesten 9 meter lang og opptil 90 […]

Fuglekasser rundt Ovi Raishiin

  Flere av våre småfugler er såkalte hullrugere, noe som vil si at de foretrekker å bygge reir i hulrom, som for eksempel uthulte trestammer. Egnede reirhull er ofte en mangelvare, så det å henge opp fuglekasser kan derfor være en fin måte å hjelpe fuglene. Fuglene kan også være til nytte for oss mennesker. […]

Plantelivet i Reisadalen – Sommertema på Besøkssenter for Reisa nasjonalpark Halti

Onsdag 5. juni åpner vi dørene for sommerens temautstilling, som er gratis og tilgjengelig hele sommeren gjennom. Utstillingen er samkjørt med Nord-Troms museum, slik at du også kan gå rett inn i deres utstilling «Naturligvis» og oppleve nytteplanter og tradisjoner fra Nord-Troms. På åpningsdagen holder vi en kort presentasjon av temaet og arbeidene, med litt […]

Den europeiske nasjonalparkdagen

Det var Sverige som tok initiativet til nasjonalparkene i Europa. Den 24. mai 1909 ble de ni første nasjonalparkene i Europa opprettet, derfor er denne datoen valgt som dagen for markeringen. Inspirasjonen var Yellowstone, som ble opprettet i USA nesten førti år tidligere. Fredag 24. mai markeres dagen av nasjonalparker over hele Europa.     Våre […]