Nyheter

Når det haster! Kameratredning i vintersnøen

I løpet av en tettpakket kursdag går vi gjennom de viktigste emner og øvelser for en rask og effektiv kameratredning dersom noen skulle bli begravd i et snøskred, men det viktigste er som alltid å unngå å bli tatt! Kurset er forebyggende innrettet og praktisk lagt opp.     Dette kurset er det foreløpig siste […]

Studenter søker til Reisa nasjonalpark – Test Lab Ovi Raishiin!

  Dette var utfordringen vi ga til en studentgruppe denne uka. Halti nasjonalparksenter samarbeider med Universitetet i Tromsø / Alta, og vi denne uka gjennomførte vi et studieopplegg i Reisadalen. Bachelorstudentene i naturbasert turisme er blitt utfordret av oss til å jobbe i en såkalt «Test Lab». I løpet av tre flotte novemberdager har det […]

Sidensvansens merkelige lever

Det er mandag og vel overstått helg. Blåmandag er et kjent begrep om det som kan følge helgens utskeielser. Om man ønsker å unngå ubehageligheter er nok avhold det beste, men Sidesvansen har utviklet en omvei for å unngå fenomenet.     Sidensvansen (Bombycilla garrulus), som vi ser på bildet, hekker først og fremst i […]

Temakveld på Halti nasjonalparksenter

Tirsdag 28. oktober arrangerte Halti nasjonalparksenter den første i rekken av tre temakvelder. Med over 30 oppmøtte fylte vi formiddlingsrommet Kaisa for et foredrag av naturveileder Truls.     Kveldens tema var fugler. Truls, biolog og ivrig fugletitter, fortalte om fugler generelt og fugeltitting i Nordreisa spesielt. Reisa nasjonalpark er hjem for mange forskjellige hekkefugler, […]

Giellavahkku 2019 – Fem ord om snø

  I Guovdageaidnu, Kautokaino, er det registrert over 300 ord for snø på nordsamisk. Disse beskriver forskjellige aspekter med snø, som form, sikt eller bruk. Vi har valgt ut fem ord som beskriver forskjellige typer snø. Mosku dálki Tåkete snøfall. Ikke det samme som tåke, fordi du klarer å se godt gjennom det. Cuoŋu Hard snø, […]

Temakveld på Halti nasjonalparksenter

Tirsdag 29.okt – Kl. 18.00-20.00 Kaisa – Halti Enkel servering     Tirsdag 29. oktober kl. 18.00 arrangerer Halti nasjonalparksenter åpen temakveld på Halti. Naturveileder Truls har brukt sommeren i Nordreisa til å titte på fugler. Han forteller om fugler generelt og fugletitting i Nordreisa spesielt. Arrangementet er åpent for alle som vil lære mer […]

Palsmyrene smelter

Palsmyr en er sjelden naturtype som allerede er sterkt truet i Norge. Palser består av torvhauger med en kjerne av permafrost. Disse torvdekte isfjellene ligger i myrområder i indre Troms og Finnmark, og har noe mindre utbredelse ved Dovre.     Norsk Institutt for Naturforskning overvåker endringer i palsmyrer, og konkluderer med at klimaendringer i […]

Hydrofon i bruk

  Reisa nasjonalparkstyre har nå en hydrofon i drift på Reisaelva. Hydrofonen lytter i elva og er tenkt anvendt til telling av elvebåter. Med batterikapasitet på 16 dager vil det være overkommelig å drifte denne gjennom hele sesongen. Den er nå bare til utprøving, men planen er å telle hele neste sesong.  

Prøvefiske på Ráisjávri – Reisavann

    Prøvefiske ble gjennomført 6.-7. september på grunnlag av indikasjoner som tydet på at røyebestanden var gått sterkt tilbake. Fisk har ikke spesielt vern i forhold til nasjonalparken, men siden fiske er et viktig element i tradisjonelt friluftsliv ønsket Reisa nasjonalparkstyret å gjennomføre et prøvefiske og vurdere behovet for kultivering. Garn av typen multigarn […]

Miljøvernministeren fikk informasjon om Reisa villakssenter

Reisa villakssenter i god framdrift   Ordfører Øyvind Evanger tok i mot Elvestuen på Halti på Storslett, i Halti Besøkssenters lokaler. Ordføreren gikk igjennom prosjektarbeidet som er gjort, der man er ca halvveis i forprosjektet. Klima- og miljøminister Elvestuen ga uttrykk for at han hadde stor forståelse for at Reisa er et aktuelt senter for […]