Mollisfossen – en sommeropplevelse i Reisa nasjonalpark

Reisa nasjonalpark byr på et mangfold av natur og muligheter for opplevelser både sommer og vinter. Mollisfossen er den mest besøkte naturattraksjonen i Reisa. Turen til fossen kan gjøres til fots, med elvebåt og kano – eller ved en kombinasjon av disse.

 

Langs Nordkalottruta opp Reisadalen

 

Turen er på om lag 18 – 19 km oppover elva og starter vanligvis ved Kirkestilla i Saraelv eller fra Ovi Raishiin like ved. Med elvebåt vil det gå vel en time opp til fossen, til fots bruker man ca 4 timer etter stien.

 

Langs Nordkalottruta

 

Sommerstid er det frodig og tett med vegetasjon i dalbunnen og langs elva, et yrende fugleliv og en og annen fisk som hopper her og der.

Ved Sieimma er grensa til Reisa nasjonalpark. Der er det informasjonstavler, overnattingsmuligheter og bålplasser. På østsiden av elva er det bergmalerier som er nær 4000 år gamle, informasjon finnes på stedet. Kommer du gående opp dit kan du bruke en liten båt på stedet for å krysse elva – det anbefales å ta turen.

 

Ved Tjæramila

 

Like ovenfor Sieimma langs den merkede stien er det godt synlige rester av en eldre tjæremile, som forteller sin historie om naturbruk og næring i dalføret. Like ved mila er det informasjon i en egen boks.

Tissaltakka er en flott liten foss som kommer ned i dalen fra vestsiden, der stien går. Forfriskende og ren. Ved kraftig regnvær og i vårflommen er den litt krevende å passere.

Vel oppe ved Mollisfossen kan man skue et vannfall som til sammen går over 269 høydemeter, fordelt på tre trinn. Det høyeste, nedre fallet er på ca 140 meter. Navnet Mollis er av samisk opprinnelse og betyr noe stort, mektig som «brøler eller brummer dypt». Den som har vært ved foten av fossen forstår godt hvorfor fossen har fått et slikt navn.

 

 

En flott variant av turen til Mollis er å padle kano tilbake til Saraelv igjen. Reisaelva er ved normal vannstand en enkel og oversiktlig padleelv som passer for de fleste. Med kano kommer du tett på livet i elva og kantene like ved, og kan flyte nedover i ro og stillhet. Det er tallrike plasser som passer for pauser på din ferd nedover.

 

Kanotur fra Mollis til Saraelv