HT – Halti nasjonalparksenter

Bilde serie fra besøkssenter i Østerrike, laks, stein, utstilling, berg