Internasjonal studietur – besøkssenter nasjonalpark

I begynnelsen av mai var Halti nasjonalparksenter på studietur og besøkte østerrikske og tyske besøkssentre for nasjonalparker. Her så vi og fikk oppleve ulike typer utstillinger, både i tematikk, formidlingsteknologi og design. Besøkene har gitt oss nyttige impulser for det arbeidet vi selv og andre besøkssentre i Norge driver med, både med hensyn til naturveiledning og utstillingsplanlegging.

Studieturen ble gjennomført i forbindelse med at Halti nasjonalparksenter, Reisa nasjonalparkstyre og representanter fra Metsähallitus skulle delta på EUROPARC Federation sin årskonferanse, for å motta diplom som bevis for status som grensesamarbeidsområde. Som aktører i Europarc Transboundary Area var dette en fin anledning for å se nærmere på våre kollegers naturinformasjonsstrategier. Gjennom det faglige nettverket i Europarc har vi nå fått inspirasjon, råd og tips for formidling, informasjon og opplevelse.

 

Neusiedler Seewinkel er en innsjø i sørøstre delen av Østerrike, knapt 2 – 3 meter dyp på de dypeste. Her er et rikt plante- og fugleliv og gode bestander av hjort og hare. Besøkssenteret har bygd opp sin utstilling rundt dette og tilbyr en rekke program og opplegg for både besøkende og skoler i regionen.

Bilde serie av ulike utstillinger fra besøkssenter i Østerrike

 

Haus der Berge ligger i den sørlige delen av Tyskland, helt på grensen til Østerrike. Som navnet sier så handler det her om fjell, fjellnatur og økosystemene rundt. Senteret er Tysklands største, med et svært godt tilbud for publikum og en egen utdanningsenhet for skoler og forskning.

Bilde samling fra besøkssenter i Tyskland, moduler plakater

 

Naturzentrum Hohe Tauern ligger i landsbyen Mittersill i Østerrike, like sør for Haus der Berge i Tyskland. Hohe Tauern er en del av alpene og handler naturlig nok om alpene, både i geologisk og økologisk forstand. Også de har egen avdeling for skoler, forskning og undervisning. Det er også en egen nasjonalparkadministrasjon knyttet til senteret.

Bilde serie fra besøkssenter i Østerrike, laks, stein, utstilling, berg

 

Erfaringene fra studieturen kommer godt med når vi nå skal detaljplanlegge den nye utstillingen Fantastiske Reisa her på Halti. Utstillingen er planlagt åpnet sommeren 2023. Vi takker Reisa nasjonalparkstyre, Metsähallitus og besøkssentrene i Østerrike og Tyskland for gode arbeidsdager sammen!