Ingen mygg i Reisadalen

Varmt, vakkert og velsignet fritt for udyr.

Fra Ovi Raishiin går det to stier til Sieimma.
Nordkalottruta følger elva, og en øvre sti er merket lengre opp i siden. Begge var godt framkommelige 18.05.19.

Reisa nasjonalpark stråler i vårsola. Turfølget skjemtes ikke over å anslå 20 nesten vindstille varmegrader. En historisk begivenhet ble fastslått når det heller ikke var en mygg å se.

Ved parkeringsplassen på Ovi Raishiin finner man kart, skilting og plakater som tilbyr informasjon om tur i og rundt nasjonalparken.

Fra utkikkspunktet kan man se helt til Sieimma!

Området rundt har benker, bålplass og toalett. Det går en merket sti til elva, 70 meter ned.

Vi følgte den øvre stien fra Ovi Raishiin til Sieimma. Den er godt merket med grønne skilt og markeringer i trær langs stien.

Den gamle skogsveien tar seg av de første tre kilometerne. Veien er ikke åpen for motorisert ferdsel.

Når skogsveien slutter skiltes det videre til en markert sti. Store deler av stien er allerede tørr, men man kommer også over våte partier.

Det begynner å bli grønt, men løvtaket er enda ikke kommet. Åpen himmel midt i skogen!

I området rundt utkikkspunktet mot Giebaavzi er stien utilgjengelig for øyeblikket. Blåbærlyngen ti meter øst var heldigvis tørr, og 100 meter senere var vi tilbake på stien.

Skiltingen markerer også gode utkikkspunkt over dalen.

 

Framme i Sieimma! Elva er stor, og kald – kan mitt badeglade turfølge dokumenter.

Spice Girls-generasjon setter første fot i Reisa nasjonalpark sommer 2019.  #ReisaNasjonalpark

På tilbaketuren fulgte vi Nordkalottruta ned langs elva. Selv med høy elv er stien tørr, med unntak av to livlige bekker som må passeres.

Velkommen inn!