Halti, på Storslett ved Reisaelva

På Halti finner du besøkssenteret for Reisa nasjonalpark. Her kan du finne brosjyrer, papirkart, digitale karttjenester, informasjon og litteratur om Reisa nasjonalpark. Interaktive skjermer og brosjyrer finner du i inngangshallen.

Nord-Troms museum har også en utstilling, «Møter», som kan besøkes ved å løse billett. Utstillingen viser menneskenes møte med naturen i regionen og gir en spennende innsikt i hvordan natur og kultur virker sammen i regionen.

Halti kan du få nyttige råd og tips om turer og aktiviteter i nasjonalparken. Om sommeren er det turistinformasjon i samme lokaler. Utendørs ved Halti kan man vandre langs Reisaelva og Elveparken.

Sjekk ut webkameraet på Halti her for å se været og forholdene på elva.

For mer informasjon om nasjonalparken ta kontakt i skranken på Halti, på tlf eller mail.
Tlf: +47 775 88 251 | +47 906 40 452
Mail: info@halti.no

Nordlys over Halti bygget

Ovi Raishiin – Visitor Point Reisadalen

Ovi Raishiin er et informasjonspunkt og et utkikkspunkt for Reisa nasjonalpark. Stedet drives av Halti nasjonalparksenter AS, som en del av Besøkssenter Reisa nasjonalpark. Ovi Raishiin betyr "døra inn til Reisadalen" på kvensk, som er ett av tre språk som tradisjonelt har vært brukt i Reisadalen.