Grenseoverskridende samarbeid i faste rammer

Forrige uke var Halti nasjonalparksenter, Reisa nasjonalparkstyre og representanter fra Metsähallitus
i Østerrike på EUROPARC Federation sin årskonferanse for å motta diplom som bevis for status som grensesamarbeidsområde.

Reisa nasjonalpark og Käsivarsi villmarksområde fikk forrige uken utdelt diplom som bevis for status som grensesamarbeidsområde gjennom EUROPARC Federation. Seremonien foregikk i sammenheng med årskonferansen for EUROPARC som ble gjennomført ved den østeriske nasjonalparken Neusiedler See – Seewinkel.

Reisa nasjonalparkstyre tar imot diplom på Europark konferanse i Østterike
Reisa nasjonalparkstyre, fra venstre: Mikkel O. Nilut, Jan Martin Rishaug, Sigrund Hestdal, Herborg Ringstad (leder) og Maret Laila Logje. Foto: Rune Benonisen.

 

I tillegg til nasjonalparkstyre var også nasjonalparkforvalterne Asgeir Kvalvåg Blixgård og Rune Benonisen og daglig leder Odd Rudberg i Halti nasjonalparksenter AS med.

Styret for Reisa nasjonalpark var med for å motta diplomet sammen med representanter fra Metsähallitus som styrer Käsivarren ja erema alue og daglig leder i Halti nasjonalparksenter som er autorisert besøkssenter for Reisa nasjonalpark.

Den finske delegasjonen med Pertti Itkonen, Inari Yllasjarvi og Ritva Saarensalmi.

 

Under konferansen ble det også gjennomført møte med representanter fra noen av de andre tolv grensesamarbeidene under EUROPARC Federation. Sertifiseringen i seg selv er en inspirasjon til et fortsatt godt faglig arbeid med forvaltning av naturområdene og det er en viktig arena for erfaring- og kompetanseutveksling.

Gruppe med mennesker somRepresenterer tolv andre grensesamarbeid
Representanter fra andre grensesamarbeidsområder

 

 

Reisa nasjonalparkstyre tar imot diplom på Europark konferanse i Østterike
Reisa nasjonalparkstyre, fra venstre: Mikkel O. Nilut, Jan Martin Rishaug, Sigrund Hestdal, Herborg Ringstad (leder) og Maret Laila Logje. Foto: Rune Benonisen.