Forbedringer rundt Reisa nasjonalparks nærområde

Over året har Reisa nasjonalparkstyre jobbet med å drifte fasilitetene og infrastrukturen ved innfallsportene til Reisa nasjonalpark.

toalett ute Sieimma
Toalett ved Sieimma

 

Besøkende i Reisa nasjonalpark skal ha gode opplevelser. Samtidig skal den unike og vakre naturen vernes. I år fikk nasjonalparkstyret byttet ut toalett ved Sieimma, rett ved grensa til nasjonalparken. Sieimma ligger ni kilometer fra Ovi Rashiin og er et av de best besøkte stedene i Reisadalen. Hit kommer både elvefarene og vandrere for å se unike kulturminner, overnatte i hyttene og bruke bålplasser. Det nye toalettet er naturligvis både renere og penere enn det gamle og rommer dessuten en vedbod. Strangveden kappes opp, og kommer under tak. Antallet brukere har økt noe på plassen, og doen med hull i bakken krevde stadig tømming. Med den nye komposteringsdoen forbedres arbeidsvilkårene for de som drifter doene så vel som de heldige brukerne.

 

utedo Sieimma
Tolalett ved Sieimma sommer 2020

 

Ved Ovi Raishiin og Øvre Kikrestilla er det gjort forbedringer for vei og parkering. I møte med næringsaktører og andre besøkende kom det fram behov for større snuplass og flere parkeringsplasser. Det er nå lagt til rette for parkering nede ved Øvre Kirkestilla og oppe ved stistart til Saravann.

 

Gode innfallsporter er viktig for de besøkende i området. Ved Ovi Raishiin og Øvre Kirkestilla finner du nå spennende informasjon om natur og kultur, og tydelig merkede stier og kart. Velkommen inn.

toalett ute Sieimma
Toalett ved Sieimma