Film fra Háldi regionen

Se vår film som gir et innblikk i hva Háldi regionen har å by på av naturverdier og opplevelser.

Háldi regionen er en felles betegnelse på verneområdene som ligger i grenseområdet rundt fjellet Ráisduottarháldi i Norge og Halti i Finland. I filmen presenteres de fire naturlige innfallsportene til dette store naturområdet; Kilpisjärvi, Kåfjorddalen, Storslett og Kautokeino.

Interreg prosjektet ble gjennomført i 2018 – 2021 og hadde som formål å få til et bedre samarbeid innen forvaltning av verneområder som ligger ved grensen mellom Norge og Finland. Et av resultatene fra prosjektet er et fast og strukturert samarbeide med finske vernemyndigheter gjennom felles «forvaltningsråd». Gjennom dette samarbeidet skal partene samarbeide om tiltak for å bedre informasjon og formidling, legge til rette for involvering av lokale interesser og tiltak som gir bedre bevaring av natur og kulturverdier i området. En presentasjon av prosjektet med mer informasjon, bakgrunn og resultater kan du finne her.

Se også sak på NRK Kvensk som omtaler prosjektet her.

Åpent landskap, steiner, blå himmel
Háldi Transboundary Area
Dal, elv, menneske, utsikt, blå himmel
Reisa nasjonalpark