Desinfisering av utstyr før bruk i Reisaelva 2020

Desinfisering av utstyr som for eksempel fiskeutstyr, kano, kajakk, packraft osv. må gjennomføres for å unngå smittespredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Desinfisering av utstyr kan gjøres på desinfiseringsstasjonene ved:

  • Kronebutikken
    Adresse: Meieriveien 14, 9152 Sørkjosen.
  • Halti-bygget
    Adresse: Hovedvegen 2, 9151 Storslett.

 

Desinfiseringsstasjonen utenfor Halti-bygget på Storslett vil i utgangspunktet være ubemannet, men det vil gjennomføres tilsyn av stasjonen regelmessig. Ved spørsmål eller mangler av utstyr, ta kontakt med Reisa Elvelag på Tlf: +47 91 11 83 99.

Stasjonen er nå åpen og det er hengt opp veileder for korrekt gjennomføring av desinfisering. Husk å fylle ut og signere desinfiseringsblankett.

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en trussel mot laksen i mange norske elver. Reisaelva er en frisk Lakselv uten påvist smitte.

Disse enkle og lovpålagte forhåndsreglene kan hindre spredning av parasitten:

  • Det er forbudt å flytte eller sette ut fisk innen og mellom vassdrag
  • Ikke vask eller sløy fisk på andre steder enn der du fanget den
  • Det er forbudt å flytte utstyr mellom eller innen vassdrag uten og tørke eller desinfisere det.
  • Ikke slå ut vann på annet sted enn der det er hentet

 

Sjekk ut www.reisaelva.no for årets fiskeregler i Reisaelva

 

Plakat bygg desinfisering
Desinfiseringsstasjonen på Halti